Executive Assessment

Executive Assessment

"Utvärdering och analys av nyckelpersoner för att bygga ett företags framgång"

Executive Assessment kan även kallas för Human Due Diligence, Management Due Diligence eller Management Audit och syftar till att utvärdera, analysera och fokusera på de kompetenser och egenskaper som är affärskritiska och tittar på dagssituation, motivation och drivkrafter hos de personer som ingår i undersökningen.

Utvärderingen kan också kompletteras med en fördjupad bakgrundskontroll av respektive person för att kartlägga ekonomi, bolagsengagemang, medie- och internetexponering, CV-kontroll, personalia och rättsliga ärenden.

Detta genomförs exempelvis:

Vid bolagsförvärv och tillträde av ny ledare/VD som snabbt vill bilda sig en uppfattning om sin ledningsgrupp, eller om flera nya personer tillträder i en ledningsgrupp.

Vid förändringar i strategi och/eller organisation då man vill säkra att man har rätt team på plats.

En grundlig genomgång av ledningsgruppen för att säkerställa att rätt ledarskap finns för att axla framtida utmaningar och krav. Ett ledarskap som ligger i linje med företagets strategi för att nå uppställda mål.

Top