Executive Search

Executive Search

"Identifiering, bedömning och rekrytering av ledande befattningshavare och chefer på ledningsgruppsnivå"

För att kunna uppfylla våra klienters högt ställda krav är det av yttersta vikt att det team vi ställer samman vid varje uppdrag lägger mycket stor vikt på att diskutera med våra klienter om kompetenser och kunskaper som den framtida medarbetaren förväntas ha.

Vi behöver också få en ingående förståelse för klientens affärsverksamhet samt företagskultur och värderingar. Detta är fundamentalt viktigt för en fortsatt framgångrik rekryteringsprocess. Vi åtar oss endast uppdrag om vi är övertygade om att vi kommer att lösa på ett framgångsrikt sätt. Vi värdesätter långsiktighet i våra relationer med både klienter och kandidater.

Då allt arbete hos oss sker teambaserat och med tydligt ansvar erbjuds våra kunder att ta del av den samlade kunskapen inom Forte Executives, men även – om det behövs – det samlade nätverket inom hela koncernen Wise Group AB. Vi sätter i varje uppdrag ihop det team som vi tror är mest lämpade att framgångsrikt lösa uppdraget.

Vår arvodesmodell
Vi arbetar helt efter fasta arvoden där det slutliga arvodet är fastställt innan uppdraget inleds. Forte Executives erbjuder alltid garantier som innebär att vi tar ansvar för en lyckad rekrytering annars fortsätter vi arbetet utan kostnad till det är löst.

Vår syn på Executive Search
Vi har flera olika vägar för att hitta de optimala kandidaterna. Vi arbetar alltid med en flerkanalstrategi för att hitta rätt kandidater till uppdragen. Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket viktigt för att hitta rätt kandidater. I varje uppdrag gör vi en klientanpassad researchstrategi som grund för den fortsatta processen.

En av de viktigaste kanalerna är självklart våra stora personliga nätverk men även det arbete som våra researchers lägger ner i varje projekt leder alltid till att vi hittar ytterligare mycket lämpliga kandidater. Vi kartlägger relevanta branscher och företag för att hitta relevanta kandidater.

Innan vi slutligen rekommenderar anställning av en viss kandidat gör vi alltid en grundläggande bakgrundskontroll för att så långt det är möjligt säkerställa att de uppgifter vi har är riktiga. Om klienten önskar kan vi även erbjuda en djupare undersökning av kandidatens bakgrund som bland annat omfattar personliga förhållanden, ekonomi, rättsliga ärenden, bolagshistorik, CV-kontroll samt relationsnätverk. I denna process samarbetar vi med en fristående partner som har den kompetens denna uppgift kräver.

Top