Interim Management

Interim Management

"Tillfälligt tillhandahållande av ledningsresurser och kompetens"

Situationerna då man behöver nyttja en interim chef varierar från fall till fall. Behoven uppstår oftast när ett företag befinner sig i förändring och/eller omorganisering. Inte bara vid tillväxt och expansion eller förvärv och integration utan även i samband med nedskärning, avyttring eller kanske rent av stängning är Interim Management en bra lösning.

Att använda sig av en interimslösning innebär att man med kort varsel, under en flexibel tidslängd, får tillgång till en för uppdraget optimal person med lång tidigare erfarenhet från liknande situationer. Detta möjliggör att en person med gedigen erfarenhet snabbt kan finnas på plats i föränderliga och/eller turbulenta situationer vilket borgar för stabilitet och trygghet för övriga organisationen.

När man anställer en tillfällig chef är det inte enbart för att fylla en vakans, utan även för att ta del av affärsinsikt och erfarenhet från en person som har arbetat i en ledande befattning i framgångsrika organisationer. En interim chef leder transformation och förändring, får projekt på plats – snabbt och effektivt. Deras syfte är att åstadkomma förändring och rulla ut processer som de sedan kan lämna efter sig.

Deras roll är att vara öppen och transparant och belysa vad ett företag bör göra för att nå sina mål. Dessutom är det ofta betydligt mer kostnadseffektivt att jobba med Interim Management än traditionella managementkonsulter, och de levererar resultat, inte bara analys.

Vi har under åren byggt upp ett stort och starkt nätverk av mycket erfarna konsulter som på kort varsel kan kliva in i ledande befattningar hos våra klienter. Vi hjälper till att formulera uppdraget och matchar sedan rollen mot vårt nätverk för att finna rätt person för rollen.

Kostnaden för att nyttja en Interim Manager är totalt sett mycket kostnadseffektiv. Utan vare sig uppstartskostnader eller kostnader för avveckling betalar klienten enbart för utfört arbete. En erfaren konsult medför kort startsträcka och således omedelbar effekt.

Top